Quy định sử dụng

Mục lục

THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến:

Số điện thoại: 093 19 123 79

Hỗ trợ: Giahanweb@gmail.com

PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của Gia Hân Web, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Gia Hân Web dưới tên miền chính thức là Giahanweb.com. Gia Hân Web sẽ duy trì trang thông tin điện tử Giahanweb.com và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng Gia Hân Web nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.

Gia Hân Web có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng Gia Hân Web có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website Gia Hân Web. Nếu Người dùng Gia Hân Web tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Gia Hân Web chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng Gia Hân Web đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng Gia Hân Web, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Gia Hân Web.

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG 

Việc Người dùng Gia Hân Web lựa chọn sử dụng các Website Gia Hân Web đồng nghĩa với việc Người dùng Gia Hân Web chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website Gia Hân Web. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Gia Hân Web, Người dùng Gia Hân Web phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Gia Hân Web thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng Gia Hân Web tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Gia Hân Web cung cấp các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho Người dùng Gia Hân Web, vì vậy Gia Hân Web không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng Gia Hân Web như: Khách hàng của Người dùng Gia Hân Web, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng Gia Hân Web đang kinh doanh…cũng như Gia Hân Web không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng Gia Hân Web hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng Gia Hân Web.

Người dùng Gia Hân Web phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng Gia Hân Web có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của Gia Hân Web vào công việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng Gia Hân Web không được sử dụng dịch vụ của Gia Hân Web để thực hiện các hành động có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của Gia Hân Web, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh….

Gia Hân Web có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập website của Người dùng Gia Hân Web vào hệ thống dịch vụ của Gia Hân Web khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng Gia Hân Web có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về Gia Hân Web phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng Gia Hân Web hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng Gia Hân Web khi sử dụng Website Gia Hân Web mà Gia Hân Web nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Gia Hân Web, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng website, Gia Hân Web có quyền yêu cầu Người dùng Gia Hân Web cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Gia Hân Web có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Gia Hân Web cũng như cộng đồng.

TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

Gia Hân Web có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng Gia Hân Web trong các trường hợp sau:

a) Người dùng Gia Hân Web sử dụng phần mềm Website Gia Hân Web vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

b) Người dùng Gia Hân Web gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

c) Người dùng Gia Hân Web lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

d) Người dùng Gia Hân Web sử dụng website để phá hoại một website khác.

đ) Người dùng Gia Hân Web sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

e) Người dùng Gia Hân Web sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng Gia Hân Web khác của Gia Hân Web.com.

f) Người dùng Gia Hân Web bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Gia Hân Web. Trường hợp bị tấn công Gia Hân Web sẽ tạm ngừng website của Người dùng Gia Hân Web trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

g) Người dùng Gia Hân Web có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

h) Người dùng Gia Hân Web không thanh toán các chi phí đúng hạn.

i) Người dùng Gia Hân Web có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Gia Hân Web trên các phương tiện thông tin đại chúng.

k) Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

l) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

a) Sử dụng khu vực chung:

Người dùng Gia Hân Web hiểu và chấp nhận rằng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website Gia Hân Web theo quyết định và xem xét duy nhất của Gia Hân Web, mọi yêu cầu của Người dùng Gia Hân Web về sử dụng Khu vực chung trên Website Gia Hân Web cho mục đích riêng của Người dùng Gia Hân Web có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ đã thông báo ban đầu.

b) Sử dụng khu vực riêng

Người dùng Gia Hân Web có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. Gia Hân Web không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng Gia Hân Web tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.

c) Truy cập khu vực riêng

Người dùng Gia Hân Web hiểu và chấp nhận rằng Gia Hân Web có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng Gia Hân Web khi ở một trong các trường hợp sau:

Được Người dùng Gia Hân Web đồng ý
Người dùng Gia Hân Web yêu cầu nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố
Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, Tòa án… theo quy định của pháp luật

Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

Người dùng Gia Hân Web hiểu và chấp nhận rằng Người dùng Gia Hân Web không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của Gia Hân Web, khu vực riêng của Người dùng Gia Hân Web khác, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website Gia Hân Web thuộc bản quyền của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gia Hân Web.

Do đó, tất cả nội dung tại Website Gia Hân Web.com đều thuộc sở hữu của Gia Hân Web. Gia Hân Web cho phép Người dùng Gia Hân Web xem, tải về và in những nội dung sau:

Nội dung đã được Gia Hân Web công khai trên Website
Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng Gia Hân Web
Khi sử dụng các thông tin tại Website Gia Hân Web, Người dùng Gia Hân Web cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận.

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng Gia Hân Web không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website Gia Hân Web mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của Gia Hân Web. Người dùng Gia Hân Web có thể liên hệ địa chỉ: service@Gia Hân Web.com để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi Gia Hân Web, Người dùng Gia Hân Web phải bảo đảm là việc Người dùng Gia Hân Web sử dụng thông tin có được từ Website Gia Hân Web của Người dùng Gia Hân Web không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ Gia Hân Web.com hoặc nguồn từ của Gia Hân Web.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG

Vui lòng xem Chính sách bảo mật của Gia Hân Web tại địa chỉ: https://giahanweb.com/chinh-sach-bao-mat/

QUY ĐỊNH VỀ CHÂN TRANG WEBSITE

Các website sau khi hoàn thiện và bàn giao cho Người dùng Gia Hân Web đều được xác nhận bởi dòng chữ “Powered by Gia Hân Web Editor” có gắn link về trang chủ giahanweb.com và để chế độ nofollow tại vị trí chân trang website. Tương tự như tem bảo hành đối với các sản phẩm khác, điều này xác nhận trách nhiệm của Gia Hân Web cũng như đảm bảo quyền lợi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với website.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng Gia Hân Web có trách nhiệm thông báo ngay Gia Hân Web khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Gia Hân Web để Gia Hân Web có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng Gia Hân Web. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng Gia Hân Web có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng Gia Hân Web hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Gia Hân Web luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Gia Hân Web sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng Gia Hân Web.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Gia Hân Web không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng Gia Hân Web trên phần mềm, website của người dùng Gia Hân Web. Đồng thời, Gia Hân Web không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng Gia Hân Web và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Gia Hân Web sau khi Gia Hân Web đã bàn giao cho Người dùng Gia Hân Web.

Gia Hân Web chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website Gia Hân Web ; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng Gia Hân Web hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng Gia Hân Web vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Gia Hân Web.

Như một điều kiện khi sử dụng Website, Người dùng Gia Hân Web đồng ý rằng Gia Hân Web, nhân viên, các tổ chức thành viên, đại lý, nhà cung cấp của Gia Hân Web sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website Gia Hân Web hay sử dụng các Dịch vụ khác của Gia Hân Web.

Gia Hân Web cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website Gia Hân Web. Ngoài ra, Người dùng Gia Hân Web cũng hiểu rằng, Gia Hân Web không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng Gia Hân Web có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. Gia Hân Web khuyến nghị Người dùng Gia Hân Web nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. Gia Hân Web không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng Gia Hân Web sau khi sử dụng dịch vụ.

ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website Gia Hân Web được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Gia Hân Web sẽ không bảo đảm rằng website của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, Gia Hân Web và các nhân viên của Gia Hân Web sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của Gia Hân Web luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. Gia Hân Web cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người dùng Gia Hân Web có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của Gia Hân Web. Tuy nhiên, Gia Hân Web có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng Gia Hân Web bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn.

GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng Gia Hân Web vui lòng nào gửi về Gia Hân Web theo các phương thức sau:

Gửi email tới địa chỉ: Giahanweb@gmail.com

Hotline tư vấn và hỗ trợ: 039 417 9699

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Gia Hân Web sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Gia Hân Web, trường hợp cần thiết, Gia Hân Web có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Gia Hân Web sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Gia Hân Web trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Gia Hân Web, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

TIN TỨC & CHỦ ĐỀ MỚI NHẤT

Hệ thống sẽ thường xuyên updates thêm giao diện và những tính năng mới, Follow để có thêm kiến thức và sử dụng website một cách tối ưu.
Theo dõi để nhận nhiều bài viết chất lượng và những updates mới nhất của hệ thống.
Subscribe hệ thống Gia Hân Web
Đã tới lúc bắt đầu..

kiếm thêm Nhiều khách hàng ONLINE

Một nền tàng tuyệt vời để giúp mọi người xây dựng, phát triển hệ thống web bền vững.